Celoroční a další projekty a spolupráce

ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR

MAXÍK - MŠ má oprávnění využívat Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

            - akreditováno MŠMT ČR

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

EVVO - EKOLOGICKÝ PROGRAM 

ZDRAVÉ OČI

ZDRAVÝ ÚSMĚV  

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKOU PORADNOU

SPOLUPRÁCE S SPC

SPOLUPRÁCE S KLINICKÝM PSYCHOLOGEM

SPOLUPRÁCE SE ZŠ LÍBEZNICE

SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ HOVORČOVICE