MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

Celoroční a další projekty a spolupráce

 

 • ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR
 • MAXÍK - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - akreditováno MŠMT ČR
 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE
 • EVVO - EKOLOGICKÝ PROGRAM 
 • ZDRAVÉ OČI
 • ZDRAVÝ ÚSMĚV  
 • SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKOU PORADNOU
 • SPOLUPRÁCE S SPC
 • SPOLUPRÁCE S KLINICKÝM PSYCHOLOGEM
 • SPOLUPRÁCE SE ZŠ LÍBEZNICE
 • SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ HOVORČOVICE