MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola Předboj je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Nachází se v centru obce. Interiérové prostorové uspořádání je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Hračky, pomůcky, náčiní, ale i ostatní doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby si je děti mohly bez pomoci brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, průběžně je uklízely. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě MŠ. Výtvory dětí jsou obměňovány dle daného okruhu, či tématu.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena herními prvky. Pískoviště, které je dětmi využíváno je chráněno sítí, a písek je každý rok obměňován. Bezpečnost dětí při pobytu ve školní zahradě je vždy zajištěna přímým dohledem pedagogických pracovnic.