Flétna

25.01.2014 22:54

Prosím rodiče, jejichž děti jsou přihlášeny na kroužek flétny, o zakoupení zobcové sopránové flétny Yamaha. Náklady na její pořízení nepřesahují 200 Kč. KB