INFORMACE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 DO MŠ PŘEDBOJ

29.01.2017 21:23

Termín a podmínky zápisu budou zveřejněny v měsíci březnu.