Kroužky platby

19.02.2014 22:04

Prosíme o zaplacení zájmových kroužků do 21.2.2014. Informaci o výší částek za jednotlivé kroužky, variabilní symboly a číslo účtu najdete v sekci Zájmové kroužky.