MIMOŘÁDNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA VŠECH RODIČŮ

01.10.2014 14:55

V pátek dne 3.10. se bude konat od 18.00 hodin mimořádná třídní schůzka rodičů dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání v MŠ Předboj od 1.9.2014, i které budou přijaty od 6.10.2014.