MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY

21.06.2015 21:35

V pondělí 22.6.2015 se koná závěrečný školní "večírek" s pasováním předškoláků na školáky, vystoupením dětí z obou tříd a kroužku flétny. Začátek akce je stanoven na 15.00 hodin a budeme se na Vás těšit.