Platba školného a stravného

28.08.2012 11:42

Měsíční školné pro letošní školní rok činí 588,-, měsíční stravné 546,-. Obě platby poukazujte prosím i nadále na účet 107 - 728 080 277 / 0100.