MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Platba školného a stravného

28.08.2012 11:42

Měsíční školné pro letošní školní rok činí 588,-, měsíční stravné 546,-. Obě platby poukazujte prosím i nadále na účet 107 - 728 080 277 / 0100.