MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

PODĚKOVÁNÍ

22.03.2015 17:18

MŠ velmi děkuje naší Obecní policii za "Dopravní školičku", za možnost navštívit knihovnu a krásný program, který pro děti připravila paní Šandarová, panu Mikotovi z Předboje za pastelky a tématické omalovánky a panu Jelínkovi z Předboje za možnost exkurze na statek, kde děti viděly nejen zvířátka, ale i zemědělské stroje. Věřte, že si školka váží každé této jednotlivé pomoci a velké díky Vám všem, kdo jste byli ochotni pro děti obětovat svůj čas.