Předávání dětí při příchodu do MŠ

04.03.2012 14:09

Vážení rodiče, při příchodu do MŠ předávejte své dítě PŘÍMO UČITELCE - tak, jak je napsáno ve školním řádu. Nestačí dítě přivést do šatny a poslat jej samotné do třídy - učitelka si příchodu dítěte nemusí okamžitě všimnout a v krajním případě by se mohlo stát, že např. dítě samo ze školky odejde! Děkujeme za pochopení.