MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

Připomenutí třídní schůzky

10.04.2014 21:40

Dle plánu třídních schůzek na toto pololetí se v pondělí 14.4.2014 koná v 18.30 hodin třídní schůzka.