SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ- UPŘESNĚNÍ

22.05.2015 10:25

Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 1.9.2015 se bude konat ve středu 3.6.2015 v MŠ Předboj V 18.00 hodin.