SRPŠ

20.02.2014 10:38

Prosím o zaplacení příspěvku na druhé pololetí školního roku 2013/2014 v minimální částce 500 Kč na stejný účet, na který je hrazeno školné a stravné. Děkuji.