SRPŠ

10.09.2014 16:25

Příspěvek v minimální výši 500 Kč, pro první pololetí tohoto školního roku, posílejte na stejný účet, na který platíte školné a stravné, prosím. Variabilní symbol SRPŠ - 2011030 xx xx (xx xx je poslední dvojčíslí Vašeho dítěte).