MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík - Akreditováno MŠMT ČR

20.09.2014 18:37

S radostí oznamujeme rodičům, že naše školka získala oprávnění využívat tento výborně nastavený program, akreditovaný MŠMT ČR, pro naše děti. Absolvovaly jsme kurz s vydáním nezbytných osvědčení a můžeme se pustit do práce. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.