MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Třetí den na farmě Moulisových

31.05.2017 23:45

"LESU ZDAR!" znělo dnes celý den v lesích Milínova. Nový lesácký pozdrav nás naučil náš průvodce Pavel. Při procházce lesem jsme viděli jídelnu veverek a strakapoudů, vábničku na kůrovce i s broukem samotným, chytili jsme slepýše, naučili jsme se rozumět ptačímu zpěvu a řeči lesní zvěře, přivoněli jsme si ke spoustě lesních rostlin, rozeznávali označení stromů vhodných k pokácení, stromů určujících hranice revíru a těžby, ptali jsme se nebozízku na jejich věk a zdraví, zastavili jsme se na Mariině vyhlídce a poobědvali na čerstvém vzduchu. Den jsme zakončili krmením zvířátek, stavěním chlívku a "mičudou".