MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Velké poděkování

19.01.2014 22:09

Mé velké poděkování dnes patří několika lidem, kterým jsem vděčná za pomoc během tohoto náročného víkendu, kdy část školky dostávala nový kabátek. Předně děkujeme tatínkovi Samíka za zhotovení překrásného nábytku a mamince Pavlínky za velkou pomoc při úklidu. Nový pan školník Petr vymaloval a obě paní učitelky se místo zaslouženého odpočinku také rozjely do školky uklízet hračky a pomůcky, aby nebyl narušen pondělní chod školky a děti mohly přijít opět do uklizeného a čistého prostředí. Všem tedy patří můj obrovský dík a obdiv s jakým nasazením pracovali. Ředitelka Kateřina :-)