MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

12.02.2015 14:03

V pondělí 16. 2. 2015 bude třída Soviček vystupovat v Yardu na akci "Vítání občánků".
Na nástěnce u botníků naleznete tabulku, do které, prosím, potvrďte účast svého dítěte. Pokud Vaše dítě vystupovat nebude, přejde v 16.30 hodin do třídy Včeliček.
Odchod ze školky bude v 16.30 hodin. Sraz pro ostatní děti, které budou vystupovat, ale nebudou odpoledne ve školce, bude v 16.45 před kavárnou.

Prosíme, aby účinkující děti byly slavnostně oblečeny.
Krátké vystoupení proběhne v 17.00 hodin a prosíme rodiče, aby nejpozději v 17.15 hodin na své děti v Yardu čekali.