MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Zájmové kroužky

25.01.2014 22:19

Od února bude mít školka otevřeny zájmové kroužky, o které děti projevily zájem a s naším potěšením se všechny, které byly nabídnuty, naplnily různým počtem dětí. Vzhledem k tomu, že někteří lektoři si přáli výuku v dopoledních hodinách a již máme odzkoušeno rozdělení dětí při přípravě předškoláků, nebude to problém. Právě stanovuji cenu kroužků (vychází přibližně 600 Kč na pololetí, pouze keramika bude vzhledem ke spořebě materiálu o něco vyšší), prosím kohokoli, kdo by měl ještě o kroužek zájem a třeba se zapomněl napsat nebo bylo jeho dítě v době zjišťování zájmu nemocné, aby se neprodleně nahlasil prostřednictvím emailu. Protože vím, že některé děti chodí na zájmové kroužky mimo MŠ, tak předem uvádím, že keramika bude v pondělí v 17-18 hodin, taneční kroužek ve středu v 17 -18 hodin a logopedie ve čtvrtek v 17-18 hodin. Angličtina a flétna budou v dopoledních nebo odpoledních hodinách (bude upřesněno lektory). KB