MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

Změna času vyzvedávání dětí odpoledne

23.04.2013 18:03

V novém školním řádu věnujte prosím pozornost změně vyzvedávácího času dětí odpoledne. Info je i na nástěnce v MŠ. Odpoledne si můžete děti vyzvedávat nově až od 15.30.