MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Změna v personálním obsazení

17.12.2012 12:11

S koncem letošního roku se rozloučíme s paní učitelkou Věrou Čermákovou, která se bude nadále věnovat své původní profesi zdravotní sestry. Od ledna 2013 nastupuje nová paní učitelka Tereza Šťastná. S touto změnou souvisí i jiné rozložení pracovní doby všech učitelek. Naleznete jej na nástěnce.