Změna v personálním obsazení

17.12.2012 12:11

S koncem letošního roku se rozloučíme s paní učitelkou Věrou Čermákovou, která se bude nadále věnovat své původní profesi zdravotní sestry. Od ledna 2013 nastupuje nová paní učitelka Tereza Šťastná. S touto změnou souvisí i jiné rozložení pracovní doby všech učitelek. Naleznete jej na nástěnce.