Charakteristika mateřské školy:

   Mateřská škola Předboj je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Nachází se v centru obce. Interiérové prostorové uspořádání je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Hračky, pomůcky, náčiní, ale i ostatní doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby si je děti mohly bez pomoci brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, průběžně je uklízely. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě MŠ. Výtvory dětí jsou obměňovány dle daného okruhu, či tématu.

    Na budovu MŠ bezprostředně navazuje prostorná zahrada, která je vybavena herními prvky. Pískoviště, které je dětmi využíváno je chráněno sítí. Písek je obměňován. Bezpečnost dětí při pobytu ve školní zahradě je zajištěna přímým dohledem pedagogických pracovnic.