Pravidla pro rodiče

 • Příchod dětí do MŠ je možný ráno do 8.30 hodin.
   
 • Odchod dětí po obědě je možný ve 13 - 13.15 hodin.
   
 • Odchod dětí odpoledne je možný kdykoliv po 15. hodině.
   
 • Odchody dětí po obědě a v jinou dobu, než odpoledne od 15 hodin, se zapisují do sešitu při příchodu do MŠ.
   
 • Po předchozí dohodě je možný, v některých případech (například návšteva lékaře), i odchod a příchod v jinou, než stanovenou dobu.
   
 • Rodiče předávají děti přímo paní učitelce a při odchodu si je opět od ní berou, nepouští děti samotné (důležitý je oční kontakt)!
   
 • V případě onemocnění je dítě omluveno písemnou formou (telefonem sms zprávou, nebo prostředictvím emailové pošty).
   
 • Odhlášení obědu na následující den lze do 12 hodin předchozího dne.
   
 • V případě náhlého onemocnění, je možno vyzvednout oběd, který již bohužel nejde ve stejný den odhlásit, v 12.00 - 12.15 hodin. 
   
 • Rodiče mají povinnost vodit do MŠ děti zdravé a hlásit jakoukoliv infekční nemoc.
   
 • Informace pro rodiče jsou sdělovány prostřednictvím nástěnky u branky MŠ, na webových stránkách MŠ a emailovou poštou.
   
 • Během oběda a svačin nezvoňte, prosím, děti přestávají jíst. Dopřejte jim čas a klid, než dojedí a p. učitelka Vám dítě předá.