Co se právě učíme

4. TVŮRČÍ SVĚT LIDÍ                                                   (cca 7 týdnů)               

-        Umění

-        Sport (zimní, letní)

-        Technika, pokrok, vynálezy (vesmír)

 

(u jednotlivých témat probrat profese, čím obohacují kulturu, bezpečnost, etiketu, ekologické souvislosti)

 

Seznámíme se s různými druhy lidské tvůrčí práce a sami využijeme rozmanité umělecké výtvarné techniky k výrobě masek a veselých výtvorů na výzdobu školky. Společně oslavíme Masopustní úterý a uspořádáme si karneval a masopustní rej. Naučíme se názvy nejrůznějších lidských profesí uměleckých, technických i sportovních a řekneme si, co nám tyto profese přinášejí a čím obohacují naši kulturu.

Celým tematickým celkem se budou prolínat sportovní aktivity. Pochopíme, jaký je rozdíl mezi zimním a letním sportováním a proč. Zjistíme, které sporty lze provozovat v každé roční době. Při příznivém zimním počasí uskutečníme zimní olympiádu. Během soutěží zimní olympiády se zaměříme na uvědomování si vlastního těla, koordinaci pohybů po delší dobu, zvládnutí pocitů prohry i projevů radosti z vítězství a naučíme se základní pokyny tělesné výchovy – zástup, v řad nastoupit apod. Při sportovních aktivitách poukážeme na technické přístroje a vymoženosti, které sportovci potřebují a používají. Ukážeme si je i na interaktivní tabuli. Vysvětlíme si, co znamená technický pokrok, vynález, výzkum a jak nám technika pomáhá. Elementárně se budeme věnovat technice a pokroku i v jiných odvětvích lidské činnosti, které děti samy napadnou při skupinové práci.