Školné a stravné ve školním roce 2018/2019

 

Školné     908 Kč

 Stravné    882 Kč  

Číslo účtu pro platbu školného i stravného: 107-728 080 277/0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.

 

Školné ve školním roce 2019/2020

850 Kč