MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Den přátelství

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie

Organizace zájmových kroužků

Školné a stravné v roce 2021/2022

 

Školné

850 Kč měsíčně

 

Stravné

945 Kč měsíčně

1092 Kč měsíčně nad sedm let věku

 

Číslo účtu pro platbu školného i stravného:        107 - 728 080 277 / 0100

 

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.