Školné a stravné ve školním roce 2020/2021

Školné     850 Kč měsíčně

   Stravné   - 945 Kč měsíčně 

                                                     - nad sedm let věku 1092 Kč měsíčně

 

Číslo účtu pro platbu školného i stravného: 107-728 080 277/0100

Částky pro školné a stravné se platí zvlášť, pod přiděleným variabilním symbolem.