Zájmové kroužky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Kroužky ve 2. pololetí začínají v týdnu od 3.2.2020

 

Ceny zájmových kroužků 

Plaťte, prosím, na č.ú. 107-728080277/0100 

s příslušným variabilním symbolem a jmenem dítěte v poznámce

Splatnost do: 29.2.2020

 

Název kroužku                        Variabilní symbol        Cena/pololetí            

  • Přírodovědecký kroužek               22020                                          800,-/dítě/pololetí                         

  • Andělky - Rytmika a tanečky        platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku    

  • Keramika                                        32020                                         1000,-/dítě/pololetí                         

  • Keramika pro děti s rodiči            42020                                         1200,-/dítě a rodiče/pololetí       

  • Klub deskových her                      52020                                           800,-/dítě/pololetí                        

  • Angličtina                                       platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku

  • Aerobic pro děti                             62020                                           800,-/dítě/pololetí                         

  • Logopedie                                      72020                                            700,-/dítě/pololetí                         

  • Čarování s barvou                         82020                                          1000,-/dítě/pololetí                                                           

Přirodo-

vědecký kroužek

Keramika

pro děti

Klub 

deskových 

her

Angličtina

 

Angličtina

 

Aerobic pro děti

Logopedie

 

Andělky

rytmika

a tanečky

Andělky

rytmika

a tanečky

Čarování

s barvou

pondělí

17.00 -

 - 17.45

úterý

16.15 - 

- 17.00

úterý

17.00 - 

- 17.45

středa

16.15 - 

- 17.00

středa

17.00 - 

- 17.45

středa

17.00 - 

- 17.45

čtvrtek

15.00 - 

- 15.45

čtvrtek

16.30 - 

- 17.15

čtvrtek

17.15 - 

- 18.00

čtvrtek

17.15 –

-18.00