Zájmové kroužky v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Kroužky v 1. pololetí začínají v týdnu od 28.9.2020

KROUŽKY BUDOU V PRVNÍM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 REALIZOVÁNY V SOULADU 
S VLÁDNÍM SEMAFOREM PRO NÁKAZU KORONAVIREM.
 
V případě oranžové a čevené barvy semaforu pro naši oblast, nesmí být kroužky realizovány.
O zbarvení semaforu a konání, či nekonání kroužků v následném týdnu,
budete informováni vždy v pátek emailem.
 
V případě nekonání kroužku: 
 
Čarování s barvou, Aerobic pro děti a Deskové hry 
-  peníze za nerealizované hodiny se budou vracet za pololetí.
 
Andělky - Rytmika a tanečky  
- hodiny budou nahrazeny. 
 
Angličtina 
- hodiny budou nahrazeny.
 

Ceny zájmových kroužků 

Plaťte, prosím, na č.ú. 107-728080277/0100 

s příslušným variabilním symbolem a jmenem dítěte v poznámce

Splatnost do: 9.10.2020

 

Název kroužku                        Variabilní symbol           Cena/pololetí            

  • Andělky - Rytmika a tanečky        platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku    

  • Klub deskových her                      12021                                           800,-/dítě/pololetí                        

  • Angličtina                                       platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku

  • Aerobic pro děti                             22021                                           800,-/dítě/pololetí                                   

  • Čarování s barvou                         32021                                          1000,-/dítě/pololetí                                                           

Školka v 1. pololetí nebude organizovat kroužky:

 
Přírodovědecký kroužek               .....                                         800,-/dítě/pololetí       

Keramika pro děti s rodiči            .....                                        1200,-/dítě a rodiče/pololetí    

Logopedie                                          .....                                            700,-/dítě/pololetí       

Keramika                                            .....                                            1000,-/dítě/pololetí    

Hudební kroužek s flétnou           .....                                          700,-/dítě/pololetí