Zájmové kroužky nejsou realizovány z důvodu 

pandemie koronaviru

 

Zájmové kroužky v ...... pololetí školního roku ..................

Kroužky v ........ pololetí začínají v týdnu od .............................

 
 

Ceny zájmových kroužků 

Plaťte, prosím, na č.ú. 107-728080277/0100 

s příslušným variabilním symbolem a jmenem dítěte v poznámce

Splatnost do: ........................

 

Název kroužku                        Variabilní symbol           Cena/pololetí            

Andělky - Rytmika a tanečky        platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku    

Klub deskových her                      .....                                           800,-/dítě/pololetí                        

Angličtina                                       platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku

Aerobic pro děti                             ......                                           800,-/dítě/pololetí                                   

Čarování s barvou                         ......                                           1000,-/dítě/pololetí                                                           

Přírodovědecký kroužek                   .....                                                800,-/dítě/pololetí       

Keramika pro děti s rodiči                .....                                               1200,-/dítě a rodiče/pololetí    

Logopedie                                                     .....                                                          700,-/dítě/pololetí       

Keramika                                                       .....                                                        1000,-/dítě/pololetí    

Hudební kroužek s flétnou            .....                                             700,-/dítě/pololetí