Zájmové kroužky ve 1. pololetí školního roku 2019/2020

Datum začátku kroužků je uvedeno v jejich popisu

 

Ceny zájmových kroužků 

Plaťte, prosím, na č.ú. 107-728080277/0100 

s příslušným variabilním symbolem a jmenem dítěte v poznámce

Splatnost do: 30.9.2019

 

Název kroužku                        Variabilní symbol        Cena/pololetí          

  • Flétna                                              12019                                          800,-/dítě/pololetí                   

  • Přírodovědecký kroužek               22019                                          800,-/dítě/pololetí                         

  • Andělky - Rytmika a tanečky        platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku     

                       - Jóga pro děti                platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku

  • Keramika                                        32019                                         1000,-/dítě/pololetí                         

  • Keramika pro děti s rodiči            42019                                         1200,-/dítě a rodiče/pololetí       

  • Klub deskových her                      52019                                           800,-/dítě/pololetí                        

  • Angličtina                                       platba přímo paní lektorce - informace v popisu kroužku

  • Aerobic pro děti                             62019                                           800,-/dítě/pololetí                         

  • Logopedie                                      72019                                            700,-/dítě/pololetí                         

  • Čarování s barvou                         82019                                           1000,-/dítě/pololetí                                                           

              

ROZVRH KROUŽKŮ

Hudební kroužek s flétnou

Přírodo-vědecký 
kroužek
Andělky 
- Jóga pro děti
Keramika 
pro děti
Keramika pro 
děti s rodiči

Klub deskových her

Angličtina

Aerobic pro děti

Logopedie

Andělky -Rytmika a tanečky

Čarování s barvou

pondělí

16.15 -

 - 17.00

pondělí

17.00 - 

- 17.45

pondělí

17.00 -

 - 17.45

úterý

16.15 - 

- 17.00

úterý

17.00 - 

- 17.45

úterý

 17.00 - 

- 17.45

středa

16.15 - 

- 17.00

středa

17.00 -

 - 17.45

čtvrtek

15.00 - 

- 15.45

čtvrtek

16.30 -

 - 17.15

čtvrtek

17.15 -

- 18.00