Zájmové kroužky ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

začínají v měsíci únoru a končí v polovině měsíce června.

Logopedie nekončí v polovině měsíce června, ale plynule naváže na letní logopedii.
O kroužku flétny a angličtiny Vám informace podají paní lektorky.
 

 

Ceny zájmových kroužků

 

č.ú. 107-728080277/0100

 

splatnost do: 20.2.2019

 

Název kroužku                Variabilní symbol        Cena/pololetí          Den

 

  •    Flétna                                   12018                                            800,-/dítě                   pondělí 16.15 - 17.00 hod.

  •    Čarování s barvou               22018                                           800,-/dítě                   pondělí 17.00 - 17.45 hod.

  •    Klub deskových her            32018                                           600,-/dítě                   úterý 17.00 - 17.45 hod.

  •    Aerobic pro děti                   42018                                           600,-/dítě                   středa 17.00 - 17.45 hod.

  •    Logopedie                            52018                                           600,-/dítě                   čtvrtek 15.00 - 15.45 hod.

  •    Keramika                              62018                                           900,-/dítě                   čtvrtek 17.00 - 17.45 hod.   

  •    Angličtina                            platba přímo paní lektorce                                            čtvrtek 16.15 - 17.00 hod