Angličtina

KURZY ANGLIČTINY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDBOJ

Dobrý den,

rádi bychom Vašim dětem v mateřské škole nabídli naše kurzy angličtiny. Kroužek je vhodný i pro nejmenší děti, v nabídce máme 3 na sebe navazující úrovně kurzu Playtime (Oxford University Press). 

Máme několikaletou zkušenost s výukou angličtiny v MŠ a ZŠ Líbeznice, kde budeme vyučovat i v tomto školním roce. Naše kroužky v ZŠ Líbeznice potom navazují na výše uvedené školkové kurzy.

V našich kurzech mluvíme s dětmi stále anglicky. Klademe důraz na to, aby děti od samého počátku mluvily ve větách a učily se používat praktický jazyk - požádat si o to, co potřebují, poděkovat, pozdravit. Naše kurzy jsou mozaikou rychle se měnících aktivit, které děti baví a učí jazyk přirozenou formou.

Děti mají k dispozici poslechový materiál. Rodiče potom dostávají každý měsíc instrukce k poslechu a informace o pokrocích dětí. 

·      

Počet hodin v kurzu: 35 (školní rok)

Délka vyučovací hodiny: 45 minut

Cena kurzu za 1 pololetí: 1750 Kč

Cena výukových materiálů: 300 Kč na celý školní rok

Minimální počet dětí ve skupině: 8

Termín konání: čtvrtek 16.15 - 17.00 hod.

                           pátek 16.15 - 17.00 hod. 

Datum zahájení kurzu: 20.září 2018

                                       21.září 2018

 

S pozdravem

Ing. Pavla Zarembová, PhD.

Živá angličtina

Tel.: 724755149

pavla.zarembova@gmail.com

www.zivaanglictina.cz