Hudební kroužek s flétnou

PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021SE NEOTEVÍRÁ

Kroužek probíhá  pod vedením lektorky Kateřiny, se kterou škola spolupracuje, a tyto hudební kroužky vede v mnoha mateřských školách.

Náplní kroužku je mj. hraní na flétnu (doporučení paní lektorky je  zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha - YRS24-B ). Předpokladem hraní na flétnu je  nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Není však jedinou aktivitou, kterou kroužek nabízí. Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí intonovat jednoduché písně, tím rozvíjejí své sluchové vnímání (rozlišují výšku a délku tónu, dynamiku, rytmizují). Aktivity v kroužku přispívají k optimálnímu slyšení rytmu řeči, rozvoji hudebního cítění (děti se seznamují s různými hudebními žánry prostřednictvím poslechových cvičení). Všechny výše uvedené aktivity přispívají k rozvoji emoční inteligence dětí. Děti tak snadněji dokážou projevit své city v přiměřené míře, dříve je zvládnou, ovládnou a patří pak mezi sociálně zdatnější osobnosti. Na "hodinu", která je vedena hravou formou by děti měly nosit flétnu a desky na materiály. Vše jim prosím podepište. Kapacita kroužku je 8 dětí.

V případě důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky je kroužek nahrazen v náhradním termínu.

Věk 3 - 7 let

Začátek kroužku dle rozvrhu v týdnu od ............