Klub deskových her

 

Mateřská škola Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR. Při této příležitosti zakládáme tenro klub, ve kterém přivítáme každé dítě, které má zájem o deskové a logické hry, hlavolamy, šifry, kvízy aj.

Jedná se především o hry na rozvoj inteligence, rychlosti, postřehu, taktického uvažování a hry trénující paměť,

Klub deskových her, který bude probíhat každé úterý v 17.00 - 17.45 hodin. 

V případě důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky se peníze nevracejí a kroužek je nahrazen v náhradním termínu.