Logopedie - Hrajeme si se slovíčky

PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021SE NEOTEVÍRÁ

Kroužek vede paní ředitelka Kateřina, která je vystudovaným asistentem logopeda a je určen pro děti od 4 let.  

Úkolem kroužku je vést děti ke správnému bráničnímu dýchání, procvičování fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení celkového komunikačního systému, upevňování správné výslovnosti jednotlivých hlásek. Kroužek logopedie zahrnuje především gymnastiku mluvidel - procvičování rtů, čelistních kloubů, lícních svalů a jazyka, dechová a hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, didaktické hry na rozvoj fonematického sluchu, didaktické hry pro posilování smyslu pro rytmus a rým, rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu.

V případě, že za pololetí odpadne více jak jedna hodina kroužku z důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky, budou další neuskutečněné hodiny nahrazeny .


Věk 4 - 7 let

Začátek kroužku dle rozvrhu v týdnu od .........