Přírodovědecký kroužek

PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021SE NEOTEVÍRÁ

Přírodovědecký kroužek spojený se základy „programování hrou“

Cílem přírodovědeckého kroužku je u dětí rozvinout fantazii, logický úsudek a všeobecný přehled. Kroužek bude obsahovat bloky zaměřené na zkoumání přírody, jednoduché fyzikální a chemické pokusy, pomocí kterých se naučí nejen objevovat, ale také prohlubovat své chápání a dále bloky zaměřené na rozvoj matematického a logického myšlení.

Děti budou mít možnost seznámit se a pracovat s mikroskopem nebo interaktivní tabulí. V tomto kroužku si budeme i vyrábět například hotel pro broučky, ptačí budku nebo zakládat herbář.

Vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily.

Lektoři: Lenka a Petr

V případě důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky se peníze nevracejí a kroužek je nahrazen v náhradním termínu.

Věk 4 - 7 let

Začátek kroužku dle rozvrhu v týdnu od ................