Čarování s barvou

 

.

Kroužek vede absolventka UMPRUM paní učitelka Ingrid každé pondělí v 17.00 - 17.45 hod. Kapacita jednoho kroužku je deset dětí. 

Úkolem kroužku je zdokonalit jemnou motoriku, vytvářet nejrůznější dílka a při tom poznávat různé výtvarné techniky. Seznámíme se například s malbou, kresbou, malováním na sklo, výrobou nejrůznějších koláží, aj. Dítě si rozšíří možnosti výtvarného vyžití a projevu. Cílem kroužku je podpořit zdravé tvůrčí sebevědomí dítěte a umění prožívat radost a hrdost z dosažených výsledků.

Děti na kroužek potřebují pouze triko v dospělé velikosti, které zabrání ušpinění celého oděvu.

V případě důvodu mimořádného uzavření školky v důsledku technických problémů neumožňujících výuku, nebo nemoci lektorky se peníze nevracejí a kroužek je nahrazen v náhradním termínu.