ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘEDKLÁDAJÍ V DEN ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ TYTO DOKUMENTY:

..............................................

 

VYJÁDŘENÍ PEDIATRA.pdf

 
Jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, což platí stejně tak pro děti plnící povinnou školní docházku. Ostatní děti musí očkování doložit, ledaže nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo jsou proti nákaze imunní.
 
Dokument Vyjádření pediatra však obsahuje i jiné informace o dítěti, proto je pro všechny děti povinný.
 
 

RODNÝ LIST DÍTĚTE

OBČANSKÝ PRŮKAZ