Schůzka rodičů

První informativní schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat ............ v ........... hodin v MŠ Předboj.

 

Druhá schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat ............ v ............ hodin v MŠ Předboj. Účast rodičů na této druhé schůzce je nutná k vyplnění a podepsání dokumentů, bez kterých dítě nelze k docházce přijmout.

 

Děkuji za spolupráci. KB