Schůzka rodičů

Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat ve středu 30.6.2021 v 17.00 hodin v MŠ Předboj. Účast rodičů na této schůzce je nutná k vyplnění a podepsání dokumentů, bez kterých dítě nelze k docházce přijmout.

 

Děkuji za spolupráci. KB