MŠ PŘEDBOJ

Hlavní 300
250 72 Předboj

IČ: 72546441


tel.: 774 934 143
e-mail: skolka@mspredboj.cz
DS: 8yr7vym

 

 

 

 

Informace a  na akce

Informace a přihlášení na akce

Rodinné centrum Předboj

www.rcpredboj.cz

 

MŠ Předboj se stala školkou spolupracující

s Mensou ČR

Titul „Školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Mensa České republiky

Mensa ČR: nadané děti: NTC školky

Naše školka je zapojena od 1.1.2021 do projektu na podporu rozvojových aktivit, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT a spolupráci s rodiči dětí. 

 

Stimulační program pro předškoláky

MŠ má oprávnění využívat Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík

Akreditováno MŠMT ČR

Školka je zapojena do programu

Celé Česko čte dětem

celeceskoctedetem.cz