Vítejte v naší mateřské škole!

 

Motto školy:

"Žij vyrovnaně - trochu se uč

a trochu přemýšlej

a každý den trochu maluj a kresli

a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj"

(Robert Fulghum) 

 

 

MŠ Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

https://www.mensa.cz/

Naše škola je zapojena do projektu, který je zaměřen na kombinaci následujících témat: společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí.

Školka je zapojena do programu

Celé Česko čte dětem

 

Připravujeme v září:

Adaptace dětí na pobyt v MŠ

Pasování včeliček a soviček

Den přátelství

 

UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY

21.9.2020 - 17.00 HODIN

 

Indiánský týden

Organizace zájmových kroužků

Malovaný chodník

Skřítek Škodík na zahradě, 

ekologický program

Rozloučení s létem

Den bez aut, ekologie