Motto školy:

"Žij vyrovnaně - trochu se uč

a trochu přemýšlej

a každý den trochu maluj a kresli

a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj"

(Robert Fulghum) 

 

 

MŠ Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

https://www.mensa.cz/

Školka je zapojena do programu

Celé Česko čte dětem

MŠ má oprávnění využívat Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík

- Akreditováno MŠMT ČR


 

Připravujeme v květnu:

Den slunce

Den maminek

Karneval

12.5.2021 - vlastní jakýkoliv kostým

Letní olympiáda

 

Připravujeme v červnu:

Oslava MDD – den plný překvapení

Den životního prostředí

Námořnický týden

Divadlo na zahradě

Den otců

Zahradní slavnost loučení s předškoláky -

- pasování na školáky 

 Naše škola je zapojena od 1.1.2021 do projektu 
na podporu rozvojových aktivit, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
aktivity rozvíjející ICT 
a spolupráci s rodiči dětí.