Motto školy:

"Žij vyrovnaně - trochu se uč

a trochu přemýšlej

a každý den trochu maluj a kresli

a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj"

(Robert Fulghum) 

 

 

MŠ Předboj se stala školkou spolupracující s Mensou ČR

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

https://www.mensa.cz/

Školka je zapojena do programu

Celé Česko čte dětem

MŠ má oprávnění využívat Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - Maxík

- Akreditováno MŠMT ČR


MŠ Předboj je od 12.4.2021 

v provozu pouze 

pro děti s povinnou 

předškolní docházkou

 

Připravujeme:

Odemykání školní zahrádky -

- probouzení broučků

Den země

Den ptáků

Čarodějnický rej

29.4.2021 (vlastní kostým)

 

 Naše škola je zapojena od 1.1.2021 do projektu 
na podporu rozvojových aktivit, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
aktivity rozvíjející ICT 
a spolupráci s rodiči dětí.